Agrotalya’ yı Tanıyalım

Vizyonumuz

Değerlerimiz, Geçmişimiz, Geleceğimiz

Değerlerimiz, Geçmişimiz, Geleceğimiz

Doğaya ve insana saygı, etik değerlere bağlılık firma kültürümüzün temelini oluşturur. Bu anlamda çevreye duyarlılık, ekosistemi korumak, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın önce insan olarak kurumlarımızın varlık temeli olduğunu unutmadan, onları yüceltmek ve gözetmek, insan sağlığı ve gıda güvenliğine duyarlılık, ırk, din, cinsiyet ayrımı yapmadan çalışanlarımıza eşit davranmak, bir bütün olarak "Dürüst Ticaret” kurallarını uygulamak özenle uyacağımız değerlerimizdir.

Tarım ve gıda sektöründeki 35 yıllık deneyim ve saygın geçmişimizi temel alarak yenilikçi yaklaşımlarla yarınımızı planlama gayretindeyiz. Araştırma ve inovasyon bu süreçteki itici gücümüz olacaktır. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da ülke tarımına ve tarıma dayalı gıda sanayiine yeniliklerle öncülük etmek, yeni ürünleri, yeni teknolojileri ve bilgi birikimimizi ülke tarımının emrine sunmak gibi bir görevimiz olduğunun farkındayız. Bu yolda yukarıda sayılan değerlerimizin ışığında yürümeye söz verdik.